Рекламации

ПРАВО НА ОТКАЗ

 

Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 7 дневен срок, считано от датата на получаване на стоката. В този случай, Ползвателят е длъжен да върне стоката в добър търговски вид, подходящо опакована, без дефекти или следи от неправилна употреба или съхранение, придружена с търговските документи получени при доставката. Доставчикът е дължен да възстанови в пълен размер платената от Ползвателят цена на стоките не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят е упражнил правото си на отказ по сключеният договор. От сумата, която Ползвателят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Ползвателят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

 

 

 

 

 

  

Copyright 2014 Екзотик Маркет.
paymethods