Как да поръчам ?

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯТ МАГАЗИН


1.      За да използва ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН изисква регистрация.
2.      Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателят, чрез регистрация по електронен път в ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН.
3.      С попълване на данните си и натискане на бутоните "Приемам условията" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
4.      Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателят регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчикът.
5.      При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
6.      Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателят адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателят данни са неверни или заблуждаващи.
7.      Ползвателят сключва договор за покупко-продажба с Доставчикът по следната процедура:
7.1   Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни;
7.2   Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
7.3   Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
7.4   Предоставяне на данни за извършване на доставката;
7.5   Избор на способ и момент за плащане на цената.
7.6    Потвърждение на поръчката

  

Copyright 2014 Екзотик Маркет.
paymethods